Välkommen till Ekebyholm!

Fristående grundskola och gymnasium på kristen grund

Vi ger dig utbildning med kvalitet och mervärde för hela människan

Ekebyholm – en skola för alla

En grund- och gymnasieskola med frihet i tanke och handling på kristen grund.

Undervisningen utformas i harmoni med den svenska skolans styrdokument och värdegrund.

Trygghet

Skolan arbetar förebyggande och direkt för alla elevers trygghet och möjlighet till studiero. Kränkningar och trakasserier följs upp snarast med stöd av trygghetsteamet och all personal.

Kunskap

Alla elever har rätt till progression och kunskapsutveckling inom sin egen förmåga. Undervisningen ska förbereda våra elever för fortsatta studier, yrkesliv, och samhällsliv såväl som för livet i sin helhet.

Hälsa

Skolans helhetssyn kring hälsa och livsstilsfrågor innebär att vi belyser de olika dimensionerna av hälsobegreppen som är aktuella inom forskning och beprövad erfarenhet.

Teamwork

I vårt teamwork tävlar vi inte för att konkurrera ut andra utan för att lyfta kunskap och erfarenheter till nya nivåer. Vi lär av varandra, stödjer varandra och vinner tillsammans.

Anmäl dig nu till Ekebylom!

Utforska gymnasiet

Vi erbjuder två av de mest populära studieförberedande gymnasieprogrammen

Naturvetenskaps-
programmet

Att få en stabil grund inom naturvetenskap och matematik i en trygg och öppen skolmiljö är mer än bara behörighet för fortsatta studier.

Samhällsvetenskaps-
programmet

Vill du studera hur människan och samhället påverkar och fungerar i samspel med varandra både lokalt och globalt?

Gymnasieboendet

För dig som inte bor i skolans närhet, finns möjligheter till boende  i naturskön slottsmiljö på skolans campus något stenkast från Ekebyholms skolbyggnad.

Gratis prova-på-vecka!

Vi rekommenderar alla som planerar att söka till gymnasieboendet att komma på en gratis provvecka. Då får du prova på att bo, ta del i skolans undervisning och även vara med på de fritidsaktiviteter som erbjuds. Allt du behöver göra är ringa skolan och avtala en vecka som passar för dig och för skolan.

RING FÖR ATT BOKA DIN VECKA

0175 – 75 45 00

Grundskolan

Ekebyholms Grundskola är en fristående skola med en kristen värdegrund, med fokus på kunskap och trygghet samt frihet att  tänka fritt och självständigt.