Viktig information inför gymnasiet HT 2024

Ekebyholms gymnasiums huvudman har efter den centrala antagningsprocessen i maj 2024 tagit
beslut att inte starta upp en ny åk 1-klass under Ht 2024. Detta är en konsekvens av att antalet
sökande elever ej uppnått den miniminivå som huvudmannen satt, både på det Naturvetenskapliga
och det Samhällsvetenskapliga programmet.

Huvudmannen beklagar den rådande situationen, inte minst för de elever som sett fram emot att
påbörja sina gymnasiestudier på vår skola HT 2024.

 

Ekebyholmsskolans Huvudman

Teamwork och samarbete gör att det som kan verka svårt kan bli så mycket lättare. När vi ser potentialen och kraften i samverkan med varandra på spelplanen för att nå ett bättre slutresultat,  så lär vi oss värdet av att samverka i samhället i övrigt. Tillsammans löser vi det omöjliga.