Ekebyholms Grundskola

Ekebyholms Grundskola erbjuder en trygg skolgång hela vägen från förskoleklass till åk 9.

Skolans undervisning utformas i överensstämmelse med den svenska skolans styrdokument.

Vi arbetar utifrån skolans  värdeord: Kunskap-Trygghet-Teamwork och Hälsa, och strävar efter att se elevens utveckling som en helhet där fysiska, psyko-sociala och existentiella aspekter går hand i hand med kunskapsutvecklingen.

Vi betonar varje individs rätt att få vara sig själv, tänka fritt och självständigt både bland kamrater och i undervisningssituationen.

Välbefinnande och gemenskap

Teamwork och samarbete är ett av skolans prioriterade värdeord. Vi  inkluderar praktiska och sociala evenemang över klass- och stadiegränser för att öppna upp gemenskap och kommunikation och undanröja barriärer elever  emellan och mellan elever och lärare.

Idrott och hälsa i olika former är ett naturligt inslag i livet på Ekebyholmsskolan även på fritiden. Utöver den ordinarie undervisningen i skolan finns elevernas bollklubb som arrangerar en rad sporter både i skolans sporthall och utomhus. Vi har en variation av miljöer att nyttja och njuta av så som sjö, skog, park, fotbollsplan, sporthall, gym, skolbibliotek och en matsal i 1700-tals slottsmiljö. 

I lunchrestaurangen serveras enbart vegetarisk mat och på skolans område är det inte tillåtet att bruka någon slags tobak, alkohol eller droger. Vi tror att en hälsosam livsstil gynnar inlärningsförmågan och leder till bättre måluppfyllelse i såväl teoretiska som praktiska skolämnen.

Välbefinnande och trygghet

På Ekebyholmsskolan vill vi att du ska må bra med en trygghet som grundförutsättning för lärandet. Vi arbetar för en helhetssyn på elevens mående med ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv.

Vi uppmuntrar eleverna att vara ute på rasterna i vår natursköna och gröna skolmiljö där möjligheter till utomhusaktiviteter finns av många olika slag.

Varje dag inleds med en kort morgonsamling där vi bland annat pratar om livsåskådningsfrågor, etik, värderingar och hur vi beter oss mot varandra för att skapa en trygg skola i ett tryggare samhälle.

Vår syn på värdegrund- och etikarbetet kan delvis illustreras i den gyllene regeln – så som jag vill att andra ska vara mot mig, så ska jag vara mot dem.

Genom att arbeta aktivt mot trakasserier och all slags kränkande behandling, vill vi skapa en skola där varje elev kan känna sig trygg och motiverad att lära.

Samarbete med hemmen

Vårdnadshavares engagemang och stöd i elevernas skolgång ser vi som en viktig del i varje elevs möjlighet att få en trygg och positiv utveckling i skolan. Vi tror på ett konstruktivt samarbete mellan skola och hem i ett ömsesidigt förtroende och med respekt för de olika rollerna vi spelar i elevens utveckling.

Genom föräldramöten, utvecklingssamtal och effektiv kommunikation via skolans lärplattform Schoolsoft får vårdnadshavarna information och god inblick i barnets studier och sociala utveckling.

Skolans profession, skolledning och lärare ansvarar för hur undervisning och verksamhet ska organiseras, bedrivas och utvärderas.

Naturskönt läge

Skolan är belägen strax utanför Rimbo i natursköna Roslagen. Ekebyholms slott som idag fungerar som skolans lunchrestaurang och gymnasieboende ligger vid sjön Syningen.

Undervisningen sker i skolbyggnaden, i idrottshallen, i det nygamla moderna skolbiblioteket med ursprung från sent 1700-tal, men även utomhus i slottsparken, i skogen, vid sjön och på fotbollsplanen. I anslutning till skolan finns även en gård med skogsbruk, jordbruk och djurhållning.

Omsorg om andra

Årligen deltar skolans elever i Operation Dagsverke som innebär att eleverna under en dag utför någon form av praktiskt arbete där intäkterna går till barn och unga någonstans i världen som behöver humanitärt stöd för att leva och utvecklas.

Biståndsorganisationen ADRA (Adventist Development and Relief Agency) förmedlar de insamlade pengarna till de människor som är i behov av detta stöd. Syftet är att göra eleverna mer medvetna och få perspektiv på sin omvärld. Skolan vill uppmuntra eleverna att känna glädje i att hjälpa andra, att se hur de själva kan vara delaktiga att visa solidaritet och omsorg för en medmänniska i nöd.

Anmäl dig till Ekebyholms Grundskola