Internationell Humanitär Utveckling (IHU)

Ny spännande biståndsprofil på Ekebyholms Gymnasium

Ekebyholms gymnasium erbjuder nu en helt ny och unik profil – Internationell Humanitär Utveckling (IHU). 300-400 av totalt 2500 poäng kommer att utgöra kärnan i den nya profilen där de utvalda kurserna integreras i de befintliga programmen Naturvetenskap och Samhällsvetenskap.

Kurserna inkluderar:

  • Ledarskap och organisation
  • Etik, livsåskådning och kultur – Religionskunskap spec.
  • Internationellt biståndsarbete – Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec.
profil

Möjlighet till praktik i fält

Det planeras även för ett nära samarbete med ADRA Sverige och deras internationella samarbetspartners, i syfte att etablera trygga praktikplatser i fält. Eleverna får möjlighet att under ca tre-fyra veckor förlägga studierna utanför Sverige i ett pågående biståndsprojekt. Genom att förena teori och praktik får man uppleva ett utvecklingsprojekt eller humanitärt projekt på plats i det verkliga livet. Efter praktikperioden kommer eleven tillbaks till skolan och delar med sig av sina erfarenheter till sina skolkamrater och lärare.

Undervisning av kurser på engelska

För att förbereda våra elever för kommande studier och livsuppdrag i den alltmer internationella gemenskapen kommer vi att undervisa ett antal kurser på engelska. Detta förbereder eleverna att bli internationellt kommunikativa i både skrift och tal, samt breddar urvalet i framtida utbildnings- eller yrkesval, och kommer dessutom väl till pass både före, under och efter en internationell praktikperiod.

För en bättre framtid

Skolans ambition är att IHU-profilen ska främja förståelse för andra människor och utveckla den enskildes tolerans och omsorg för kulturell mångfald, grundläggande demokratiska värden, samt förmågan att förstå, lyssna och leva sig in i andras villkor och värderingar. På så sätt rustas eleven till att kunna engagera sig i globala utmaningar för en bättre framtid.

Ett stort fokus

Vi tror att ungdomar mår bra av att ta del i aktiviteter där fokus ligger utanför sig själv, och där medkänsla, medmänsklighet, solidaritet och engagemang för och med andra medmänniskor, blir mer prioriterat i elevernas världsbild.

Vill du veta mer om profilen?