Samhällsvetenskap

Vad får oss att tänka som vi tänker och göra som vi gör? Hur uppstår och förebyggs konflikter? Vill du vara med och bygga och påverka vårt samhälle?

På samhällsvetenskapsprogrammet undersöker du verkligheten och tränar och studerar de metoder som samhälls- och beteendevetare använder för att påverka och förändra samhället i förhoppningsvis en positiv riktning.

Fördjupningskurser i samhällskunskap, religion och historia eller filosofi, psykologi och ledarskap ger dig inblick i hur vi kan relatera till vår omvärld och granne. Det ger dig dessutom en mycket god grund för fortsatta studier.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt? Vill du ha en bättre förståelse för varför världen och samhället ser ut som de gör och vad som är orsakerna bakom den sociala, ekonomiska och demokratiska utveckling och förändring som vi ser idag, både nationellt och internationellt? I så fall är det samhällsvetenskapliga programmet perfekt för dig.

Vi erbjuder inriktningen samhällsvetenskap på det samhällsvetenskapliga programmet, som ger dig en fördjupad kunskap om internationella samhälls- och miljöfrågor, politik, ekonomi, språk, historia och hur olika strukturer i samhället hänger ihop och påverkar varandra.

Detta är en bred utbildning där du har möjlighet att påverka en stor del av innehållet själv. Programkurserna ger dig en förståelse av hur vårt samhälle är uppbyggt och hur man gör för att påverka och förändra, men även vilka svårigheter vi riskerar att stöta på och hur vi som medborgare tillsammans kan forma ett bättre samhälle.

Exempel på yrken programmet kan leda till:

Arkitekt

Socionom

Ekonom

Journalist

Jurist

Redaktör

Lärare

Psykolog

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500

Anmäl dig till Ekebyholms Gymnasium