Samhällsvetenskap

Har du funderat på vad som får oss att tänka som vi tänker och göra som vi gör?

Vad är skillnaden på fakta och åsikter? Hur uppstår och förebyggs konflikter? Vad är demokrati för dig och hur beskriver du alternativet? Utgör det nya medielandskapet inklusive polarisering och desinformation ett hot mot demokratin? Hur kan du vara delaktig att bygga ett fredligt och demokratiskt samhälle?

På Samhällsvetenskapsprogrammet undersöker du verkligheten och studerar de metoder som samhälls- och beteendevetare kan använda för att påverka och förändra samhället i förhoppningsvis en positiv riktning.

Fördjupningskurser i samhällskunskap, religion och historia, filosofi, psykologi eller ledarskap ger dig inblick i hur vi kan relatera till vår omvärld och nära granne. Programmet ger dig dessutom en mycket god grund för fortsatta högskolestudier.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt? Vill du ha en bättre förståelse för varför världen och samhället ser ut som de gör och vad som är orsakerna bakom den sociala, ekonomiska och demokratiska utveckling och förändring som vi ser idag, både nationellt och internationellt? I så fall är det samhällsvetenskapliga programmet perfekt för dig.

Vi erbjuder inriktningen Samhällsvetenskap på det Samhällsvetenskapliga programmet, vilket ger dig en fördjupad kunskap om internationella samhälls- och miljöfrågor, politik, ekonomi, språk, historia och hur olika strukturer i samhället hänger ihop och påverkar varandra.

Programkurserna ger dig en förståelse av hur vårt samhälle är uppbyggt och vikten av att kunna bevara, påverka och förändra, men även vilka svårigheter vi måste lära oss att hantera och hitta lösningar på samt hur vi som ansvarstagande medborgare tillsammans kan forma ett bättre samhälle.

Skolans nya profil – Internationell Humanitär Utveckling (IHU)

Skolan har satsat på en helt ny internationell profil som är tänkt att väcka elevens intresse mot ledarskap, omsorg, medkänsla och engagemang för andra människor, både nationellt och internationellt. Dessa kurser som motsvarar 3-400 poäng, kommer att undervisas på engelska för att förstärka den internationella kommunikationsförmågan ytterligare. Läs mer om profilen.

Exempel på yrken programmet kan leda till:

Arkitekt

Socionom

Ekonom

Journalist

Jurist

Redaktör

Lärare

Psykolog

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500

Anmäl dig till Ekebyholms Gymnasium