Så här hanterar Ekebyholmsskolan personuppgifter

25 Maj 2018

En personuppgift är varje upplysning om dig som kan kopplas till din person. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress, pedagogiska bedömningsmatriser, studieplaner, extra anpassningar, åtgärdsprogram, närvaro, specialkost, diskriminerande/kränkande behandling, betyg m.m.

För att som skola kunna tillhandahålla utbildning, undervisning och elevhälsa utifrån nationella krav finns det behov av att kunna behandla personuppgifter för att kunna fullgöra uppgifter utifrån vad skollagstiftningen kräver. Vi strävar alltid efter att lagra så litet persondata som möjligt. Vi samlar bara in de data som vi behöver för att utföra vårt uppdrag.

Vi spar uppgifterna så kort tid som möjligt, hur länge beror på behovet för att vi ska kunna utföra uppdraget som uppgifterna samlats in för.

Ekebyholmsskolan AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi använder i vår verksamhet.

 

Vilka regler finns för personuppgifter?

Hur vi får behandla personuppgifter står framförallt i EU:s generella dataskyddsförordning (GDPR), men även i Dataskyddslagen (2018:218) och Dataskyddsförordningen (2018:219). Reglernas syfte är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks.

Mer om GDPR på Datainspektionens webbplats

 

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Behandling av personuppgifter är till exempel att samla in, registrera, lagra, samköra skriva ut uppgifterna, överföra elektroniskt, använda och bearbeta.

 

När får vi samla in och hantera personuppgifter?

Skolan får bara behandla personuppgifter på någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddsreglerna. Ex:

  • Om du har lämnat ditt samtycke (ex vid filmning/fotografering)

  • Om det krävs för att vi ska kunna göra något som är av allmänt intresse eller är en del i vårt ansvar som skola (ex sätta betyg).

 

Dina rättigheter och registerutdrag

Du kan begära ut ett registerutdrag med dina egna personuppgifter, information om till exempel på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter och varför vi har dem? Om vi har felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig så har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem.

 

Frågor?

Har du frågor om hur Ekebyholmsskolan hanterar personuppgifter, kontakta Ekebyholmsskolans dataskyddsombud.

Klagomål

Om du inte tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du vända dig till skolan via vår klagomålshantering. Du kan även klaga hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.