Om Ekebyholm

Hej och välkommen till oss på Ekebyholms Grundskola och Gymnasium.

Vi erbjuder dig ett större utbud än enbart akademisk kunskap. Vi vill ge dig en helhet där intellektuella, fysiska, sociala och andliga förmågor får utrymme att utvecklas. En skola med mervärde.

Trygghet och studiero är viktiga grundförutsättningar för elevers lärande. Vi har därför ett omfattande kontinuerligt trygghetsarbete på skolan för att du ska få möjlighet att lyckas i dina studier.

Vi erbjuder även ett gymnasieboende till våra elever på gymnasiet, där olika aktiviteter och social gemenskap med studiekamrater blir en viktig del av din studietid på Ekebyholm.

Kristen grund

Ekebyholmsskolan är en kristen friskola som ägs och drivs av frikyrkosamfundet Sjundedagsadventisterna sedan 1932. På skolan finns både förskoleklass, grundskola och gymnasium. Skolan värnar om frihet att få utvecklas i sin personliga tro och livsåskådning, konfessionella eller icke-konfessionella inriktningar. Alla elever ska känna ett friutrymme att ta personliga ställningstaganden i ett klimat av lika värde, oavsett religiös bakgrund, och få uppleva religionsfrihet i dess sanna betydelse.

Vår skola har en lång och stark tradition. Redan 1898 startade samfundet en missionsskola i Bergsslagen. År 1932 flyttades skolverksamheten till Ekebyholm. Från 1948 erbjöds realskoleutbildning som sedan övergick i grundskoleutbildning. Gymnasieverksamhet har bedrivits på Ekebyholmsskolan sedan 1959 samt en eftergymnasial bibelskola under olika perioder.

Framtidstro

Dagens generation av unga känner ofta oro inför framtiden. En ökande trend av psykisk ohälsa bland unga skapar många debatter kring skolans ansvar för unga människors mående.

Våra unga kan känna otrygghet och misstro till skolan och samhället. Vi tror att det är en huvuduppgift för dem som sysslar med utbildning och fostran att uppmuntra ungdomarna till att tro på och se egna möjligheter att tillsammans med andra kunna påverka framtiden, liksom att skapa en tilltro på att det finns både mål och mening med livet.

Tillsammans

I vår skolverksamhet betonar vi att en grundförutsättning för att lyckas med vårt uppdrag är ett nära och aktivt samarbete mellan lärare, elever och föräldrar. Grunden till framgång att nå goda resultat på alla områden i skolan är en gemensam vilja och insats från elev, vårdnadshavare och skola.

Teamwork och samarbete gör att det som kan verka svårt kan bli så mycket lättare. När vi ser potentialen och kraften i samverkan med varandra på spelplanen för att nå ett bättre slutresultat,  så lär vi oss värdet av att samverka i skoluppgifter och i samhället i övrigt. Tillsammans löser vi det omöjliga.

Frågor & svar

Var ligger Ekebyholm?
Ekebyholm ligger fem kilometer utanför Rimbo i Roslagen, ungefär sex mil norr om Stockholm. Vi tillhör Norrtälje kommun i landskapet Uppland och Stockholms län. Man når oss lätt med bil eller buss.

Vad är speciellt med Ekebyholm?
Många skulle nog säga att det som är kännetecknande för Ekebyholm är gemenskapen mellan eleverna, och alla roliga aktiviteter. Eller att skolan är liten, nästan som en familj, där alla känner varandra och lärarna lär känna varje elev. Eller den fantastiskt vackra miljön. Eller den varma, omsorgsfulla atmosfären och personalens uppriktiga engagemang. Eller att vi så tydligt satsar på hälsa, idrott, musik, internationalisering och spännande resor. Eller …

Kristen grund – vad innebär det?
Vi är en vanlig svensk skola – och ändå inte. Vi vill ge våra elever all den kunskap de enligt läroplanen har rätt till, men dessutom en fördjupad förståelse för vår gemensamma kristna värdegrund (som ytterst handlar om alla människors lika värde). En målsättning vi har är att erbjuda alla våra elever tid och sinnesro att själva få fundera på etiska dilemman och de stora livsfrågorna. Som ett led i detta inleder vi  varje skoldag med en kort morgonsamling med tankar för dagen. Ingen av våra aktiviteter kräver att du delar skolans kristna värderingar och livsåskådning. Hos oss är alla välkomna och respekterade som de är!

Har ni plats för mig?
Vi tar emot alla elever från förskoleklass upp till gymnasiet i mån av plats. Just nu finns det lediga platser i gymnasiet och några enstaka i grundskolan. Ring oss (0175-754500) eller maila info@ ekebyholm.se för att ställa ditt barn i kö.

Villka gymnasieprogram erbjuder skolan?
På gymnasiet erbjuder vi:

  • Naturvetenskapligt program med inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle
  • Samhällsvetenskapligt program med inriktningen Samhällsvetenskap.
  • Musik, Ledarskap, Volleyboll, Programmering, Växtbaserad matlagning mm. erbjuds som extra profilval

Vem driver Ekebyholms Grundskola och Gymnasium?
Ekebyholm är en kristen friskola som drivs av Sjundedags Adventistsamfundet. Det är ett relativt litet kristet samfund i Sverige, men vi finns representerade över hela världen med t.ex. skolor, sjukhus och universitet. Utbildning och hälsa är två viktiga delar i vår verksamhet. Läs mer på Sjundedags Adventistsamfundets hemsida, www.adventist.se.

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500