Vår historia

Ekebyholms historia är lång, fascinerande och mångfacetterad, men har än idag en viktig funktion i bygden

Uppländsk herrgård

Ekebyholm är en uppländsk herrgård med slott, två flyglar, en fristående biblioteksbyggnad, bostadshus och ekonomibyggnader, park, jordbruk, skogsmark och moderna skolbyggnader. Sjön intill heter Syningen. Historiska dokument visar att människor ägt och brukat jorden på Ekebyholm åtminstone sedan 1328.

På 1620-talet påbörjades slottsbygget av Bengt Bengtsson Oxenstierna, även kallad ”Resare-Bengt” (1591-1643). Man kan ana hur slottet såg ut av Erik Dahlbergs teckning i Svecia antiqua et hodierna. Dahlberg ritade av Ekebyholm 1662.

1700-talet

I början av 1700-talet var det då snart hundraåriga slottet i behov av upprustning och modernisering. Kanslipresident Arvid Bernhard Horn (1664-1742) var nu ägare och tiden föreskrev en karolinsk barock. Det säteritak slottet bär idag, entrén med trappan och väggmålningarna i kinesiska rummet är, liksom den dubbelallé av ekar som vaktar ägorna, arv från Horns tidiga 1700-tal. Arvid anlade Ekebyholms berömda dubbla ekallén 1721.

Arvid Bernhard Horns son, greve Adam Horn (1717-1778), satte också han sin prägel på slottet. Tillsammans med sin hustru Anna Catharina Meijerfeldt beställde han på 1740-talet dekorationsarbetena till det vi kallar ”kungsrummet” som är ett förtjusande rokokorum på slottets andra våning. Denna kvadratiska, lilla sängkammare är i huvudsak intakt bevarad med flera hundra små och stora målningar i taket och på väggarna. ”Kungsrummet” är mycket sevärt även om den kung som åsyftas, Fredrik I, knappast sov över här hos sin försmådda mätress Catharina Ebba Horn (1720-1781) som ägde Ekebyholm vid 1700-talets mitt.

1800-talet

Klas Gustafsson Horn (1755-1823) var den ägare som i slutet av 1700- och början av 1800-talet lät uppföra flyglarna, Sjöflygeln och Parkflygeln samt biblioteket, en ståtlig, tempellik byggnad på en höjd i parken. Sedan 2002 är denna byggnad restaurerad och moderniserad och fungerar idag som skolbibliotek.

Slott blir skola

Ekebyholm har haft en lång rad av ägare, både män och kvinnor, som har skött eller misskött, rustat upp eller låtit godset förfalla. Under några år kring sekelskiftet 1700 var Ekebyholm till och med indraget till kronan, alltså beslagtaget av staten. Tvister mellan arvingar eller snabba affärer har också drabbat gården, men sedan 1932 har Ekebyholm haft en och samma ägare, Sjundedags Adventistsamfundet.

När samfundet, som då funnits i Sverige i flera årtionden, 1932 köpte Ekebyholm, var det i syfte att flytta hit sin missionsskola som hade varit verksam i Bergsslagen sedan 1898. Platsen var idealisk med det lantliga lugnet, de sköna omgivningarna och jordbruket. På somrarna kunde man bedriva badsanatorium, d.v.s. det vi idag skulle kalla för spa. Numera fylls sommarveckorna av kursverksamhet med bland annat musik.

Efterhand växte skolans behov och man fick bygga till lokaler för själva undervisningen. Idag används slottet och flyglarna som matsal och gymnasieboende medan undervisningen från förskoleklass till gymnasium sker i den nuvarande skolbyggnaden ett stenkast från slottet.

Som elev på vår skola kan du känna historiens vingslag i byggnader, i parken, i skolbiblioteket samt fascineras av den 200-300-åriga dubbla ekallén som inramar skolans campus på ett mäktigt sätt.

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500