Övriga tjänster

Ekebyholms Fastighets AB

Vi söker en ny medarbetare till vår fastighetsavdelning

En av våra medarbetare har sökt sig till nya utmaningar i arbetslivet.
Vi söker nu en reparatör som hans efterträdare i vårt team.

Bolagets fastighetsbestånd består av ett 1700-tals slott med flyglar, skolbyggnader med idrottshall, personalbostäder samt lantbruksbyggnader.
Ekebyholmsskolan med dess personal är våra hyresgäster.

Till huvudsakliga arbetsuppgifter hör:

Att tillsammans med övriga på avdelningen genomföra regelbunden vård och förvaltning av både byggnader och omgivningar (reparation, underhåll och parkskötsel).

Ekebyholmsskolan används inte bara till undervisning och boende för skolans elever, utan dessutom arrangeras andra evenemang där vår personal sköter omställningarna av dessa.

Dina Kvalifikationer:

  • God vilja och förmåga att ge service åt samtliga delar av vår verksamhet.
  • Ha god kännedom om fastighetsskötselns olika delar.
  • Kunna ta hand om företagets maskiner och inventarier.
  • Ha förmåga att kunna arbeta med flera projekt samtidigt, och snabbt kunna ställa om för att ta sig an akuta uppgifter som kan dyka upp.
  • Vara driven och självständig i arbetet, och samtidigt ha kapacitet att lyssna in och samarbeta med andra.

Anställningsvillkor:

Heltid. Månadslön. Viss helgtjänstgöring ingår.
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Frågor om tjänsten besvaras av Mario Rizzo

+46 – 175-75 45 45

Ansökan sändes senast den 30/6 2022 till:

Ekebyholms Fastighets AB
Att: Mario Rizzo
Ekebyholm 9
762 91  Rimbo

Alternativt via mail mario.rizzo@ekebyholm.se

Teamwork och samarbete gör att det som kan verka svårt kan bli så mycket lättare. När vi ser potentialen och kraften i samverkan med varandra på spelplanen för att nå ett bättre slutresultat,  så lär vi oss värdet av att samverka i samhället i övrigt. Tillsammans löser vi det omöjliga.