Naturvetenskap

Demokrati är en färskvara för varje generation.

I en tid när demokrati- och bildningsuppdraget är alltmer utmanat både globalt och lokalt, är det viktigare än någonsin för skolan att våga lyfta och förstå dessa begrepp. Desinformation och polarisering i samhället kräver kraftfulla verktyg att tillsammans lära oss hantera både fakta-oenighet och värde-oenighet utan inslag av varken hat eller hot.

Naturvetenskapsprogrammet på Ekebyholm vill ge dig bästa möjliga förberedelse till vidare studier, med väl underbyggda fakta som skapar trygghet i samhället i såväl värderingar som  åsikter.

Programmets två inriktningar vill lyfta demokratiskt tänkande, kunskap, trygghet, och en hälsomedvetenhet  som gör dig redo till universitetsstudier såväl som en beredskap för livet i sin helhet.

Naturvetenskap

Är du intresserad av naturvetenskap och matematik? Vill du vara med och bygga framtidens lösningar inom kemi, fysik eller biologi? I så fall är det naturvetenskapliga programmet perfekt för dig.

Ekebyholmsskolans läge i Roslagen erbjuder goda praktiska möjligheter inom ämnet naturvetenskap. Med tillgång till skog, sjö och ängar i direkt anslutning till skolan blir fältstudier och observationer ute i naturen en självklar och lärorik del av undervisningen. Att integrera de teoretiska kunskaperna med praktisk tillämpning, ligger väl i linje med skolans målsättning.

På Ekebyholmsskolan erbjuder vi två olika inriktningar på det naturvetenskapliga programmet.

  • Naturvetenskap: Innehåller fördjupande kurser inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Du får utföra laborationer, analysera information och lära dig dra vetenskapliga slutsatser.
  • Naturvetenskap och Samhälle: Ger dig utökade kunskaper i både samhällskunskap, geografi och naturvetenskapens roll i samhället.

Skolans nya profil – Internationell Humanitär Utveckling (IHU)

Skolan har satsat på en helt ny internationell profil som är tänkt att väcka elevens intresse mot ledarskap, omsorg, medkänsla och engagemang för andra människor, både nationellt och internationellt. Dessa kurser som motsvarar 3-400 poäng, kommer att undervisas på engelska för att förstärka den internationella kommunikationsförmågan ytterligare. Läs mer om profilen.

Exempel på yrken programmet kan leda till:

Biolog

Ingenjör

Dietist

Flygmekaniker

Läkare

Veterinär

Lärare

Sjuksköterska

Sjukgymnast

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500

Kom gärna på några prova-på-dagar!

Hör av dig så berättar vi mer!
Ekebyholms Gymnasium
Info@ekebyholm.se
Tel: 0175-754500

Anmäl dig till Ekebyholms Gymnasium